پرش لینک ها

مطالعات امکان‌سنجی چیست؟

مطالعات امکان سنجی

به‌طورکلی یک «مطالعه امکان‌سنجی/ طرح توجیهی» (Feasibility Study) مطلوب باید اجزای اصلی و پیامدهای یک پروژه صنعتی را مورد تحلیل قرار دهد، به‌ویژه که هرگونه نارسایی در این زمینه، سودمندی مطالعه را محدود می‌کند.
طرح توجیهی متشکل از سه بخش ذیل است:
• مطالعات بازار: ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجیهی از قبیل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و سایر موارد را موردبررسی قرار‎ می‎‎دهد.
• توجیه‌پذیری فنی: ابعاد فنی طرح توجیهی ازجمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را موردمطالعه قرار‎ می‎‎دهد.
• تجزیه‌وتحلیل مالی: شاخص‌های مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیز‎ می‎‎کند و نسبت به انجام یا عدم انجام طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.

از خروجی‌های طرح توجیهی می‌توان به شناسایی وضعیت بازار با در نظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، میزان ریسک ورود به بازار و دست‌یابی به بازار هدف در آینده اشاره کرد. یک طرح تجاری موفق طرحی است که کمک می‌کند از قرار گرفتن کسب‌وکار در مسیری که به اهداف شرکت منتهی می‌شود اطمینان حاصل کرده و به سؤالاتی مانند موارد زیر پاسخ داده شود:

• ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ارائه خدمت یا کالا وﺟﻮد دارد؟
• ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
• نرخ بازگشت سرمایه به چه میزان است؟
• ویژگی‌های ﻣﺤﺼﻮل ورودی باید داراي ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
• عوامل درون و برون‌سازمانی تأثیرگذار بر روی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل چیست؟
• رﯾﺴﮏ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
• بررسی وضعیت بازار در سال‌های آتی چیست؟
• برآورد هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و هزینه‌های ثابت و جاری طرح به چه میزان است؟

راهکار های ما

گروه پرامون افتخار دارد، در راستای ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل پتانسیل پروژه‌های صنعتی مشتریان خود، بر اساس تحقیقات و مطالعات توسط نیروی‌های مجرب و کارآزموده به ارائه خدمات بپردازد. مطالعات امکان‌سنجی در گروه پرامون توسط تیم متخصصان رشته مهندسی صنایع و مدیریت، تجاری‌سازی و بازاریابی، با استفاده از نرم‌افزارهایی نظیر کامفار انجام می‌گیرد.

مشاوره با پرامون

گروه پرامون مشاور و مجری برتر در برنامه ‏ريزی و اجراي دقيق و بهينه کمپین ‏های متفاوت بازاریابی و کسب و کار است برای تسریع در اجرای پروژه فرم درخواست پروپوزال خود را تکمیل نمایید.

فرم درخواست پروپوزال