پرش لینک ها

طراحی وب‌سایت حوزه مشاوره سرمایه

نام وب‌سایت: گروه مشاوران سرمایه‌گذاری نیکا
حوزه کاری: مشاوره سرمایه
سابقه تأسیس: شروع فعالیت از ۱۳۹۷
شرح خدمات: مشاوره سرمایه

نیکا، گروه مشاوران سرمایه گذاری است که با ترکیب تیمی متشکل از تحلیلگران باتجربه سرمایه گذاری و تامین مالی و شبکه ای گسترده از سرمایه گذاران، به تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق همکاری با کارآفرینان و سرمایه گذاران می پردازد؛ در این راستا، نیکا به انتخاب و بهینه سازی مناسب ترین پروژه ها، ارزشگذاری، تعیین ساختار سرمایه مناسب و طراحی قراردادهای کارآمد می پردازد. نیکا در نظر دارد در امر ارزیابی و تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری سرآمد و پیشرو بوده و به روزترین و کاربردی ترین ابزارهای علمی را به کار ببندد. مهمترین سرمایه نیکا، نیروي انسانی کلیدي و متخصص می باشد که به آن پشتوانه و مزیت های رقابتی قابل توجه داده است.

ورود به وب‌سایت