پرش لینک ها

طراحی وب‌سایت مجموعه مشاوره کسب و کار مرکاتیک

نام وب‌سایت:  گروه مرکاتیک
حوزه کاری: مشاوره کسب و کار
سابقه تأسیس: شروع فعالیت از ۱۳۹۷
شرح خدمات: برندسازی و برندینگ، بازی‌پردازی (گیمیفیکیشن)

گروه مرکاتیک در تابستان نودوچهار در جمعی دوستانه موجودیت یافت تا به عنوان بازوی تخصصی خدمات مشاوره بازاریابی و کسب و کار شرکت یاس (۳۴۵۲۳۹) به ارائه خدمات کامل مشاوره و اجرا در این حوزه بپردازد. گروه مرکاتیک تا کنون فرازونشیب های بسیاری را در مدیریت و عملیات خود دیده است تا سرانجام در ابتدای سال نودوشش سازمان خود را با راه‌‏اندازی شش دپارتمان تخصصی بازسازماندهی کند و بتواند در راستای آرمان خود که ارائه پیشنهادی جامع و مانع از همه جنبه های بازاریابی و کسب و کار به کارفرمایان خود ارائه دهد.

ورود به وب‌سایت